Vilka är fördelarna med Atkinsmetoden?

En av världens mest populära bantningsdieter heter Atkinsdieten. Det beror naturligtvis på att bantare har uppmärksammat dietens otaliga fördelar.

En av Atkinsmetodens främsta fördel som många har som anledning att över huvud taget inleda den kolhydratfattiga dieten – är att man har möjlighet att äta hur mycket som helst av den tillåtna kosten utan att behöva tänka på att vara hungrig. Tänk dig en diet som innebär att du kan äta dig ordentligt mätt och på samma gång gå ner i vikt. Det är sannerligen en drömdiet för de som letar efter en passande metod för att rasa i vikt. Atkinsbantarna minskar i huvudsak väldigt mycket i vikt och får lägre blodfetter.

Ur ett långsiktigt perspektiv är det flera Atkinsbantare som beskriver att det är enkelt att vara dieten lojal just p.g.a. att den är så pass tillåtande för varierande föda. Inom Atkinsmetoden behöver man aldrig reducera kost som har hög fetthalt vilket innebär att massa populära livsmedel blir tillåtna såsom till exempel kött, grädde samt ost. Att mycket inom Atkinsdieten är tillåten kost medför att det blir lättare att skifta kosten. På så vis blir det så klart svårare att fuska och förtära kost som inte är tillåten.

För personer som tränar mycket är Atkinsmetoden speciellt väl lämpad. En lågkolhydratkost leder nämligen till en reducerad förlust av muskelmassa. Det till skillnad från till exempel en lågfettdiet som innebär att mer muskelmassa går bort i takt med viktnedgång. Det faktum att Atkinsdieten innebär att man inte tvingas gå omätt leder till att den som tränar känner sig piggare, mer motiverad, och upplever i allmänhet ett större energipåslag.

Det är givetvis faktorer som även påverkar sömnen. Goda förutsättningar för träning är i längden mycket gynnsamt för sömnen. Utmattning i kombination med avsaknad av hunger ger balanserade sömnvanor. Övriga dieter som inte tillåter bantaren att äta sig mätt har istället negativa effekter på sömnen och människors rutiner samt dagliga rytm överlag.

Det har blivit känt inom vetenskapen att en lågkolhydratkost innebär förbättrad insulinkänsligheten, ett minskat blodtryck samt minskade insulinnivåer i blodet. Därjämte pekar forskning på att lågkolhydratkost ökar nivåerna av det goda kolesterolet, stabiliserar blodsockret och förbättrar triglyceridvärdet.

Atkinsdieten har i enlighet med flera forskarrön blivit godkänt som ett effektivt alternativ i förhållande till sedvanlig bantning. Dessa slutsatser har kommit att få inverkan på olika sorters behandling av patienter som har övervikt. I flera fall har dessutom Atkinsdieten varit en eftersträvansvärd diet av patienterna själva.

Den som önskar känna till mer om Atkinsdieten kan enkelt upptäcka massvis av information på grund av dietens omåttliga populäritet. Det finns en gigantisk mängd böcker att tillgå för den som är intresserad. Dessutom har det fullständigt exploderat med tips och råd på allehanda webbplatser samt bloggar.