Viktminskningsfasen

Efter den enormt tuffa induktionsfasen har det blivit dags att ta klivet in i viktminskningsfasen Givetvis förutsätter viktminskningsfasen att bantaren verkligen tagit sig genom induktionsfasen eftersom det är relevant att faserna följs i korrekt ordning. När man däremot har tagit sig genom hela dieten kan man lättare hoppa emellan faserna om man inte skulle lyckas bevara en balanserad vikt.

När man börjar banta enligt Atkinsmetoden och har som ändamål att fullborda dietens alla fyra faser är det betydelsefullt att man faktiskt har bestämt sig för att banta. Ifall motivationen är dålig finns nämligen en risk att vikten kommer variera alldeles för kraftigt upp och ner. Det är verkligen dåligt för kroppen och brukar i slutändan vanligtvis resultera i en viktökning.

Från induktionsfasen till viktminskningsfasen så bör det ta cirka 2 veckor. Viktminskningsfasen i sig kan vara i upp till sex månader beroende på olika människors förutsättningar. Med tanke på att induktionsfasen är extremare så innebär det att viktminskningen inte sker lika drastiskt i viktminskningsfasen. En del kan tillfälligt mista aningen motivation när man ser ett försämrat resultat. På det stora hela fortsätter man dock gå ner i vikt men endast i långsammare tempo.

Kroppen skulle inte orka rasa i vikt som under induktionsfasen under en längre tid. Emellertid kan vissa utan bekymmer välja att fortsätta i induktionsfasen något längre än 14 dagar. Många gläds över att gå ner 2- 4 kg under induktionsfasen, vilket är den främsta anledningen till att man håller sig kvar längre innan man går över till viktminskningsfasen.

Flera som träder in i viktminskningsfasen beskriver en befrielse då de inte längre tvingas hålla överdriven uppsikt gällande kolhydratintaget. Viktminskningsfasen varar oftast förhållandevis länge och tanken är att man ska finna sin kropps egen gräns för kolhydratintag. För vissa tar det längre tid än för andra att finna balansen. Exakt hur lång tid det tar är individuellt och beroende av en mängd skilda faktorer såsom ålder, kondition, hormonstatus och ämnesomsättning. Därutöver påverkas många av dessa faktorer av arv.

För att uppnå sin idealvikt tvingas man alltså väldigt långsamt förhöja sitt kolhydratintag för att få reda på sitt gränsvärde. Tanken är att viktminskningen så småningom ska stagnera och att man ska mista i vikt bara till dess den punkten är nådd. Viktminskningsfasen är en givmild fas på så sätt att man får förhöja sitt intag av kolhydrater med 5 gram per vecka. Från induktionsfasen tillåtna 20 gram om dagen så får man efter 2 veckor i viktminskningsfasen äta drygt 21, 5 gram om dagen.

Det är enligt somliga en någorlunda ringa ökning men det är heller inte meningen att Atkinsdieten ska gå fort med tanke på att man ska ställa om sina matvanor. Det är en procedur som förhoppningsvis kommer medföra att man håller vikten ur ett långsiktigt perspektiv. Ökningen av kolhydrater i viktminskningsfasen pågår till dess man hittar sin personliga punkt där man permanent håller vikten stadig.

I viktminskningsfasen kan man på allvar börja växla sin kost mer och laborera utifrån egna preferenser. Ett gott tips är dock att öka intaget av vegetabilier till en början. I viktminskningsfasen är det dessutom tillåtet att dricka viss mängd alkohol, vilket det alltså inte är i induktionsfasen.