Induktionsfasen

Den första fasen av de fyra inom Atkinsdieten har som primärt ändamål att försätta kroppen i ketos. För åstadkomma detta tillstånd ska man i induktionsfasen begränsa kolhydratintaget till 20 gram om dagen. Dock är det tillåtet att äta obegränsade mängder av till exempel kött, fisk, ost, ägg och en del vegetabilier. En generell regel är dock att grönsakerna helst ska vara gröna till färgen och inte gro under marken. Övriga vegetabilier brukar bestå av en högre kolhydrathalt.

På det stora hela ska potatis, pasta, ris, socker, mjölk, bönor och likande föda tas bort ur kosten. Det är därjämte centralt att undvika alkohol helt å hållet i induktionsfasen, och kaffe samt te bör begränsas p.g.a. förekomsten av koffein.

Induktionsfasen är tänkt att vara slut snabbt om allting går som tänkt. Det handlar om cirka 14 dagar till dess bantaren förlorat ungefär 10 % av sin övervikt. För somliga består dock induktionsfasen både kortare och längre än 14 dagar. Notera att längre induktionsfas än 14 dagar kan vara krävande för kroppen och innebära risker. Vid en sådan situation ska man alltid rådfråga en läkare.

Som komplement till kosten rekommenderas att man motionerar och att man dagligen intar multivitamintabletter. Vad gäller multivitamintabletter så är det mest en säkerhetsåtgärd med tanke på at kosten kan komma att växla kraftigt i induktionsfasen. Under induktionsfasen kan för övrigt de som gillar ost dra nytta av fördelen att dagligen inta upp till 110 gram hårdost.

Det har uppmärksammats bland många att man kan få dålig andedräkt av en framgångsrik induktionsfas. Andedräkten får då en karaktär av ammoniak, men vilket enligt Atkins är ett gott tecken på att kroppen är i den optimala processen av fettförbränning, d.v.s. ketos. Andedräkten brukar i regel bli bättre när man lämnar induktionsfasen för efterträdande fas inom Atkinsdieten.

Ett allmänt missförstånd gällande induktionsfasen är att den skulle utgöra hela Atkinsdieten. Det vore en alltför hård och extrem diet som skulle vara oerhört påfrestande för kroppen under lång sikt. Otvivelaktigt ska man förvänta att påbörjandet av Atkinsdieten är extrem men det är dock en kortlivad men viktig åtgärd för att kraftfullt stimulera kroppens ämnesomsättning. Att försätta kroppen i ketos är i särklass den mest effektiva metoden för att snabbt komma igång med sin bantning.

Under induktionsfasen är det viktigt att äta regelbundet. Som mest kan man inta sex måltider per dag och som minst tre måltider. Huvudsaken är att det inte går mer än sex timmar mellan måltiderna. Men med tanke på att aptiten minskar under Atkinsdieten så måste man stegvis anpassa sina måltider.

Det är mycket centralt att dricka mycket med vatten i induktionsfasen eftersom kroppen kräver mer vatten än vanligt. En generell bieffekt av att försätta sin kropp i ketos är förstoppning, vilket effektivt motverkas genom att inta rikligt med vätska. Naturligtvis är inte vilken vätska som helst att föredra. Speciellt kan nämnas att konstgjorda sötningsmedel ska användas väldigt sparsamt eller i bästa fall undvikas helt.