e cigarett farligt alternativt någonting som kan förlänga livet för så många?

En del menar att e-cigaretternas hälsoeffekter enbart är en myt om man jämför med traditionella cigg. Det är icke riktigt. Det fungerar icke att jämföra cigg med tjära och riktigt farliga gifter med eciggen. När man frågar sig, är e cigarett skadligt, så måste man förstå att spörsmålet icke är så viktigt om det till ex. handlar om e-cigarretter eller om standard cigg.

E

Givetvis existerar det hälsorisker också med e–cigarett, speciellt om de säljs utanför Sverige. Om vi icke beställer el cigarett som saknar nikotin så ska man tänka på viktiga e–cigg information som att du kan bliva beroende och därmed inte någonsin komma från användningen, vilket ej kan ses som så bra.

Visste ni att det är e-juicen som skiljer e- cigaretter utan nikotin mot dom som har det?

Med andra ord är det märkbar skillnad på e cigarett som saknar nikotin och de med. I Sverige så kan du enkom tjacka den variant som är utan och då behöver vi inte bekymra sej för e- cigarett biverkningar som att bli beroende. Var försiktig då man hanterar elektrisk utrustning som ni håller nära ansiktet.

Var noga med säkerheten, undersök alltid produkten före man använder den, speciellt om den levereras från utlandet. Undvik risk och köp svenskt. Om du handlar en e-cigarett utan nikotin måste du känna till att den inte hava någon åldersgräns, men den ska ändå ej användas av ungar. e cigarett inomhus

E-cigg utan nikotin ger noll beroende. Om man inte blossar är detta ett prima val. Om du önskar lägga av med att röka kan man ju alltid fastna för nikotinet. Vill man sluta tobaksröka kan ni lika väl bruka de nikotinfria varianterna.

Då är e cigg farligt?

Man ska fundera på att den som inte någonsin förut har blossat tar en risk att fastna i ett rökträsk med el cigaretter som har nikotin. Är du juvenil och inte någonsin hava rökt nikotin är det el cigarett SOM ÄR FARLIG. Den som söker nikotinkickar kan se detta som en inkörsport till vanliga cigaretter också.

Därför är cigaretter farliga

Du drar fel deduktion om du tror att e- cigarett ÄR farligt. När man hava gjort jämförelser visar det sig att det är mycket stora olikheter. E-cigaretterna vinner klart över tobaksblossande. I och med att många unga hellre röker el cigg som saknar nikotin så kan du se att den övergripande hälsan blir bättre och miljön blir bättre för alla!