De fyra annorlunda faserna i Atkinsmetoden

Ett typiskt missförstånd vad beträffar Atkinsdieten är att man hela tiden måste hålla ett minimalt lågt intag av kolhydrater. Det är såklart riktigt att man bör äta mer fett, grönsaker samt protein, men det finns alltid en mer eller mindre mängd av kolhydrater som är tillåten i enlighet med dieten beroende på var i dietens olika faser man är.

Det är därför relevant att räkna intaget av kolhydrater för att inte överstiga den tillåtna mängden. Hur mycket kolhydrater som är tillåtet inom dieten beror på hur långt man tagit sig genom de skilda faserna av dieten. Intaget av kolhydrater ökas beroende på vilken fas man är i. De fyra olika faserna är:

-Induktionsfasen
-Viktminskningsfasen
-Mellanfasen
-Underhållsfasen

I induktionsfasen får man äta högst 20 gram kolhydrater om dagen. I viktminskningsfasen får man inta 40-60 gram kolhydrater om dag. Den så kallade mellanfasen är reglerbar på så sätt att man själv reglerar sitt intag av kolhydraterna. Men vanligtvis äter man mer kolhydrater i mellanfasen än i viktminskningsfasen. Det viktiga är att personligen avgöra hur mycket kolhydrater kroppen klarar att förtära utan att gå upp i vikt.

När man väl har hittat jämvikt vad gäller kolhydratintaget så har man nått underhållsfasen som är tänkt att utgöra en fas som ska vara livet ut. Även om tanken är god kan det hända att man då och då återigen hamnar i gamla mönster med obalanserad vikt. Det är följaktligen inte konstigt att variera mellan de skilda faserna under livets gång.