Att tänka på inför träning i samband med Atkinsmetoden

Hur går Atkinsmetoden samt träning ihop egentligen? Ett vanligt missförstånd är att dieten är så energikrävande att det inte finns någon ork kvar åt träning. Men faktum är att Atkinsdieten bidrar till mer kraft än vad många andra dieter beskrivs göra. Visserligen är det allmänt känt att kolhydrater är en bra energikälla i relation med träning, men Atkinsdieten medför att man i en annan bemärkelse känner sig mer energifylld då man tillåts äta sig mätt. Dock blir fettet ett substitut för kolhydraterna. En del menar emellertid att man blir piggare vid träning när man utesluter kolhydrater samt äter mer fett .

Det är hur som helst betydelsefullt att det inte uppstår kraftiga blodsockersvängningar när man följer Atkinsdieten. Därför är det betydelsefullt att följa dieten noggrant med tanke på att blodsockersvängningar försämrar träning. En framgångsrik träning verkar alltså gå hand i hand med en i övrigt bra motivation att följa dieten.

Det är egentligen personligt huruvida man kan träna lyckat på en kolhydratfattig mathållning eller inte, men de som har förutsättningarna kan vänta sig sig en träning som är lönande energimässigt. Dock ska man ha i åtanke att det kan ta lång tid för kroppen att vänja sig gå på fett istället för kolhydrater. Generellt gäller att ju mer otränad man är desto längre tid tar det för kroppen att ställa om sig.

Det har visat sig att just vid styrketräning så är det många som bygger muskler snabbare med hjälp av reducerad mängd kolhydrater i kosten samt ökad mängd fett. Det gäller dessutom att ha en god jämvikt mellan intaget av protein respektive intaget av fett. Ett kraftigt ökat intag av naturligt animaliskt fett är att föredra.

Den som äter mindre kolhydrater har möjlighet att erhålla en mycket bra grundkondition. Det har visat sig att människor orkar promenera långa sträckor och ofta när de ägnar sig åt Atkinsdieten, och det utan att addera någon extra energi. Det gäller också de som inte motionerat på många år. Å andra sidan kräver löpning mer kraft vilket är något som kan bli bättre med hjälp av större vana och en mer långtgående process av Atkinsmetoden.

Det är högts personligt när det är lämpligt att bege sig ut på intensivare löprundor. Det verkar som att uthålligheten för de som går på Atkinsdieten blir bättre medan de kortare intensivare inslagen i träningen blir mer ansträngande. Överlag så gäller det att testa sin kropps begränsningar under Atkinsdieten och upptäcka en god jämvikt i sin träning.

Enligt Atkinsdieten är ju alltid ett visst begränsat intag av kolhydrater tillåtet och flera menar att det är optimalt att göra det intaget i förbindelse till sin träning. Hittar man en bra balans och lär sig när sin kropp är i störst behov av kolhydratintaget så ger det extra kraft åt träningen.