Atkinsmetodens tredje fas – mellanfasen

Redan inom viktminskningsfasen, om framgångsrik, kommer man nära sitt bantningsmål. Mellanfasen innebär finjustering och tanken med fasen är att komma så nära sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag som genomförbart utan att varken gå upp eller ner i vikt. Atkinsdieten innebär ju en strävan om att nå sin idealvikt som självklart dessutom är tänkt att vara stadig.

Det har pekats på hur väldigt central mellanfasen är för bantningens fortsatta progress. Det är en fas som i allra högsta grad är individuell och för att lättast hitta sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag så är det centralt att mycket långsamt gå ner i vikt. Det krävs ju en hel del tålamod hos bantaren i viktminskningsfasen men troligtvis än mer i mellanfasen då ju vikten i den fasen ska finjusteras.

En del som fram till mellanfasen tappat mycket många kilon är ivriga att bli av med de sista kilona väldigt hastigt också. Man ska emellertid hålla sig undan en dylik lockelse med tanke på att det väldigt tydligt kan påverka svårigheten att hitta den rätta balansen framöver. Av flera som ägnat sig åt Atkinsmetoden så har det inte betonats tillräckligt hur besvärligt det är att bibehålla vikten.

Det är alltså lättare att banta bort ett visst antal kilon som tyvärr vanligtvis utgör den huvudsakliga samt enda målsättningen hos bantaren. En bättre målsättning vore snarare att banta bort ett visst antal kilon och behålla även vikten. Ju mindre radikal viktminskning desto enklare är det att åstadkomma det kombinerade målet av både viktminskning samt stabilisering.

Det finns ingen specifik tidsgräns för hur lång tid mellanfasen bör bestå utan det bestäms helt å hållet efter hur lång tid det tar att påträffa sitt högsta gränsvärde för kolhydratintag. I mellanfasen ska i själva verket den mesta delen av viktminskningen vara avklarad. Under en framgångsrik mellanfas är det vanligt att människor pendlar mellan 50 till 80 gram kolhydrater om dagen utan att varken gå upp eller ner i vikt. För vissa tar det längre tid än för andra att hitta balansen. Det är en rad olika faktorer som spelar in, som ålder, kondition, hormonstatus och ämnesomsättning. Dessa faktorer har dessutom inte sällan anknytning till arv.

I mellanfasen tvingas man verkligen vara uppmärksam på att inte överstiga det dagliga kolhydratintaget. Det kan räcka med att enbart överskrida ett fåtal gram för att det ska resultera i oönskad viktuppgång. Med tanke på att Atkinsdieten pågår under en längre period är de flesta oerhört motiverade till att komma in i slutfasen av dieten, den så kallade underhållsfasen. Därför gäller det att vara rejält noggrann i mellanfasen. Där krävs det mer finess än i viktminskningsfasen.