Atkinsmetodens livslånga fas – underhållsfasen

Den fas som är tänkt att vara ihållande hela livet i enlighet med Atkinsmetoden kallas för underhållsfasen. Den som är i underhållsfasen ska ha möjlighet att avleda eventuella viktsviktningar genom att justera med mer eller mindre kolhydrater i sin kost. Det kräver sinne för precision vilket man förväntas ha utvecklats och lärt sig behärska under de föregående faserna.

I underhållsfasen är det viktigt att välja kost med ett lågt GI-värde för att kroppens procedur av bearbetning ska bli så låg som möjligt. I de föregående faserna hålls ju dock ett helt annat tempo vad gäller kroppens bearbetning.

Underhållsfasen kräver mycket disciplin. Eftersom livet överlag har sina upp- och nergångar så kan våra förutsättningar för att upprätthålla vår ideala vikt ändras. Till exempel kan psykisk ohälsa påverka hur vi tar hand om våra kroppar. Ifall vikten börjar öka igen så har bantaren givetvis möjlighet att börja om med induktionsfasen återigen, vilket inte är alldeles sällsynt. Underhållsfasen innebär nya kostvanor som de föregående faserna ska lära kroppen att godta.

Flera tror att underhållsfasen begränsar frosseri och njutning av viss mat helt å hållet. Det är inte riktigt eftersom Atkinsdieten i underhållsfasen ger svängrum för människor att unna sig godsaker, men naturligtvis är det på bekostnad av att man ska kunna avleda viktsviktningar. Faktum är att man redan i de tidigare faserna kan unna sig vissa godsaker som man föredrar, men i underhållsfasen måste man ha lärt sig sin kropps exakta begränsningar för att klara av att upprätthålla en bestående idealvikt.

Atkins förespråkar dessutom träning som en parallell process för de som är i underhållsfasen.