Är e cigg skadligt eller inte?

Många antar att e-ciggen är lika skadliga, om inte ändå värre, än vanliga tobakscigaretter. Det här är emellertid inte sant. En e–cigarett är inta alls så giftig som en cigarett innehållandes tjära. Jämför man e-cigaretter med standard cigaretter kan man ej svara på om el cigarettER är skadligt.

ejuce

Men självklart kan det finnas skaderisker oxå med e–cigarett. När ni skall anskaffa e-cigg tänk då på att anskaffa el cigg som saknar nikotin de ger noll beroende.

Skillnad på e cigg som saknar nikotin och e-cigg som har nikotinet i ejuicen

Det är stor skillnad på e cigaretter utan nikotin och dom med. Man undviker beroendet med e–cigg som saknar nikotin och de är dem som du kan anskaffa i Sverige. Var försiktig då ni hanterar elektronisk utrustning som ni håller nära ansiktet.

Om du inte undersöker produkten noggrant kan det leda till besvär. Undvik risk och köp svenskt. E–cigg som saknar det beroendeframkallande nikotinet har ingen åldersgräns, men den skall likväl ej användas av kids.
E–cigaretter som saknar nikotin ger intet beroende. Om ni ej blossar är detta ett lämpligt alternativ. Den som vill lägga av med att röka tobak kanske hava svårt att välja bort nikotinet. Det ska dock nämnas att varianterna utan nikotin oxå kan brukas på ett smart sätt för avvänjningen, och i längden så är det bättre.

När är e- cigarett skadligt?

Man skall tänka på att den som aldrig förut har rökt tar en chansning att fastna i ett beroende med e cigg som hava nikotin. Är du ung och aldrig hava blossat nikotin är det e cigarett SOM ÄR FARLIG. Det här kan oxå bliva en inkörsport till vanlig rökning då man vänjer sej vid nikotinkickar och vill hava dessa också med hjälp av vanliga ciggen.

Risken med vanliga cigg

Man kan icke prata om att el cigg ÄR skadligt utan att även ta upp standard rökning. När man ställer dessa tvenne mot varandra så rör det sej om stora olikheter. Sett ur den synvinkeln är eCigaretten det bättre valet. Allt fler unga röker e cigaretter som saknar nikotin.