Upptäck den hälsosamma 5:2-dieten för bättre välbefinnande och viktminskning

Fastans effekt på hälsa och välbefinnande är inte alltid i fokus, det är lätt att viktminskning samt midjemått överskuggar de hälsoeffekter 5:2-dieten kan ha.

I BBC-dokumentären Eat, Fast & Live Longer testade journalisten Michael Mosley att äta 5:2 under nio veckor och lyckades uträtta en viktminskning på nio kg samtidigt som han bättrade både sina kolesterol- samt blodsockervärden. I och med det har han lagt grunden till det som skulle komma att bli 5:2-dietens genombrott i Storbritannien och sedan i Norden.

För oss i Sverige är det inte blott viktminskningen som är i fokus när det handlar om dieter. Vi har en stark tradition av friskvård och att leva hälsosamt i Norden och en diet som fokuserar på hälsan lika mycket som på midjemåttet går hand i hand med vad vi vill åstadkomma när vi börjar omforma våra liv. Inte underligt att vi tog åt oss 5:2-dieten så helhjärtat.

Precis såsom andra periodiska fastor finns det även långsiktiga hälsoeffekter att hämta. Blodsockret samt blodtrycket stabiliseras och kolesterolvärdena går ner och dessutom sjunker insulinproduktionen och då blir kroppen sämre på att lagra fett.

Här kan flera av våra vanligaste välfärdssjukdomar såsom diabetes samt hjärt- och kärlsjukdomar kvävas i sin linda.

5:2 kan även exempelvis minska risken för Alzheimers eftersom fastedagarna medför att cellerna stressas att ställa om sig på reparationer i kroppen istället för uppbyggnad och då blir effektivare på att bekämpa sjukdomar. Att hålla en sund diet motverkar flertalet sjukdomar, bland annat Alzheimers. För personer med ett systoliskt blodtryck över 160 mmHg ökar risken för Alzheimers med tre gånger.

Är du överviktig kan en viktminskning genom 5:2-dieten kraftigt krympa risken att du utvecklar cancer. Tester på djur visar att kalorirestriktion som 5:2 innebär till och med kan undertrycka en tumör som börjat vidga – samt ge bättre resultat när tumören strålbehandlas, i enlighet med studier gjorda av bland andra Valter Longo, chef vid Longevity Institute vid universitetet i södra Kalifornien.

Överviktiga personer som lider av astma har länge ordinerats en kalorifattig föda och rekommenderats att stänga ute en del saker ur sin diet, något som stämmer väl överens med 5:2-dieten. Resultaten visar sig efter några veckor och flera vittnar om att de orkar mer och rentav kan börja springa och cykla igen.